opłata produktowa interzero

Czy wiesz już wszystko o opłacie produktowej i rozszerzonej odpowiedzialności producenta?

Opłata produktowa jest rodzajem opłaty ekologicznej, którą muszą uiścić przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek produkty, opakowania, oleje, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory. Celem tej opłaty jest zagwarantowanie właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi zgodnie z ustawą o odpadach oraz zachęcenie przedsiębiorców do ograniczenia ilości produkowanych opakowań.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym obowiązku, zachęcamy do obejrzenia szkolenia „Czy opłata produktowa dotyczy Twojej firmy?” na Interzero Academy!

Podczas szkolenia dowiecie się:

  • Czym jest opłata produktowa,
  • Co to jest Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta,
  • Poznasz wymogi dla przedsiębiorców związane z ROP.

Obejrzyj szkolenie TUTAJ

Udostępnij przez: